Program

HIỆU QUẢ Khi con người đi lại, xương chậu chuyển động trước-sau, trái-phảo. Đó là chuyển động 3 chiều. Do vậy khi ngồi trên ngựa, con người cũng có được chuyển động 3 chiều như lúc tự đi vậy. Cưỡi ngựa có thể cải thiện tình trạng cả những vận động thường lẫn vận động phức tạp hơn và giúp cải thiện toàn bộ sức khỏe thân thể của con người. CHƯƠNG TRÌNH  Tuổi: 7-15 Thời gian: 30 phút Khóa học kéo dài 4 tháng (16 tuần) Các bài học trong khóa “Điều trị bằng phương pháp ngựa”: Bài 1: Làm bạn với ngựa Bài 2: Dắt ngựa Bài 3: Hiểu các đặc điểm, tính cách về ngựa Bài 4: Luyện tập lên ngựa và xuống ngựa Bài 5: Cưỡi ngựa và đi bộ Bài 6: Cười ngựa và giữ thăng bằng Bài 7: Cười ngựa và luyện tập dừng và tiến Bài 8: Cưỡi ngựa và làm chủ tốc độ Bài 9: Cưỡi ngựa và tập luyện dẫn ngựa, điều khiển tốc độ và ra lệnh Bài 10: Cưỡi ngựa và lấy lại sự tự tin Bài 11: Cưỡi ngựa và luyện tập các tư thế Bài 12: Cưỡi ngựa và luyện tập các tư thế Bài 13: Cưỡi ngựa và luyện tập các tư thế Bài 14: Cưỡi ngựa và luyện tập các tư thế Bài 15: Cưỡi ngựa và luyện tập các tư thế Bài 16: Cưỡi ngựa và trở nên tự tin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + four =